Tokajska Vinna Cesta

Tokajska Vinna Cesta

Przykładowy opis zdjęcia
polecane wydarzenia
Wszystkie wizyty: 5535374
zmień rozmiar czcionki A A A
img

26

10-10

Podsumowanie projektu współpracy międzyregionalnej

Szlak kredą pisany – po atrakcjach ziemi chełmskiej, czyli kluczowy produkt turystyczny powiatu chełmskiego i miasta Chełm to efekt rocznej współpracy urzędników Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Chełm i Słowaków z Trebiszowa w ramach projektu „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej”. Podsumowanie projektu i jego uroczyste zakończenie odbyło się 22 października br. na konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Chełmie.

Aby zidentyfikować  produkt turystyczny, który przyciągnie turystów na ziemię chełmską w ramach projektu zrealizowano szereg zadań i inicjatyw. Zorganizowane zostały wizyty studyjne, których celem była wymiana doświadczeń ze słowackim partnerem oraz międzynarodowe warsztaty, podczas których zaprezentowana została analiza porównawcza uwarunkowań rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej. Dokument ten był punktem wyjściowym do opracowania planu rozwoju turystyki ziemi chełmskiej, w którym znalazł się wykaz zidentyfikowanych produktów turystycznych miasta i powiatu. Po konsultacjach z przedstawicielami gmin oraz specjalistami od turystyki i promocji został określony Szlak kredą pisany łączący atrakcje turystyczne powiatu i Chełma.

Udział w konferencji podumowującej projekt wzięli przedstawiciele partnerów z Chełma i Trebiszowa, gmin z terenu powiatu chełmskiego, gospodarstw agrotrurystycznych oraz instytucji związanych z turystyką.

Projekt „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej” finansowany został w 70% ze środków unijnych za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Udział w konferencji wzięli partnerzy projektu - przedstawiciele miasta Chełm i miasta Trebiszów (Słowacja)

Logo Powiatu Chełmskiego

Logo Miasta Chełm

Logo Miasta Trebisov